[./index.html]
[./index.html]
[./index.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Divort si separare legalã
............................................................

Cauzele care pot conduce la divort sau separare legalã, ca si aspectele practice ale procedurii propriu-zise, diferã mult de la o tarã la alta. Totusi, existã o serie de norme europene care se aplicã în situatiile în care sunt implicate douã sau mai multe tãri – de exemplu, dacã sotii locuiesc în tãri diferite. Aceste norme precizeazã ce instante sunt competente de la caz la caz.
  Partenerii pot solicita divortul sau separarea legalã de comun acord sau individual.
Unde se poate solicita divortul/separarea legalã?
  Cererea de divort poate fi adresatã instantelor din:
  • tara în care locuiesc partenerii
  • tara în care acestia au locuit împreunã ultima datã – dacã unul dintre parteneri mai locuieste acolo
  • tara în care locuieste unul dintre parteneri – dacã cererea se înainteazã de comun acord
  • tara în care locuieste partenerul
  • tara în care locuieste reclamantul:
   - dacã acesta a locuit acolo cel putin 6 luni înainte de a depune cererea de divort              
    - dacã este cetãtean al tãrii respective.
   - dacã reclamantul nu este cetãtean al tãrii respective, trebuie sã fi locuit acolo timp de cel putin 1 an înainte de a solicita divortul
  • tara de origine a ambilor parteneri.

  Prima instantã judecãtoreascã la care s-a depus cererea (în conditiile mentionate mai sus) este cea care are competenta de a se pronunta în privinta divortului.
 Instanta care poate sã transforme o separare legalã în hotãrâre de divort (în tãrile în care acest lucru este posibil) este instanta din tara UE care s-a pronuntat în privinta separãrii legale.
 Instanta respectivã se va pronunta si în ceea ce priveste autoritatea pãrinteascã.
Întrebati un avocat!
 Dacã sunt implicate mai multe tãri, legislatia aplicabilã în cazul divortului dumneavoastrã nu este neapãrat legislatia tãrii în care ati depus cererea de divort. Vã recomandãm sã consultati un avocat pentru a afla ce legislatie se aplicã în situatia dumneavoastrã, cum se poate solutiona un eventual conflict între legislatii si cu ce consecinte.

 Recunoasterea în strãinãtate a divorturilor si separãrilor legale.

 Hotãrârile privind divortul sau separarea legalã pronuntate într-o tarã a UE sunt recunoscute în celelalte state membre, fãrã sã fie nevoie de o procedurã specialã.
 Exceptie: Danemarca
 Normele UE privind divortul si separarea legalã (de exemplu, în materie de instante competente si recunoastere) nu se aplicã în Danermarca.

 Conditiile in care se poate efectua divortul in Romania:
· cand cel care initiaza divortul din strainatate este cetatean roman sau
· cand celalalt sot locuieste in Romania sau
· cand ambii soti sunt cetateni romani, indiferent daca locuiesc sau nu pe teritoriul Romaniei.
 Trebuie spus ca, in cazul cetatenilor romani casatoriti cu cetateni straini, membri ai UE, se poate divorta in Romania doar daca unul dintre soti locuieste stabil (cel putin de 6 luni sau 1 an, in functie de situatie) in Romania.

 Unde se judeca divortul initiat de persoana aflata in strainatate ?

 Dosarul de divort se depune la Judecatoria in raza careia se afla domiciliul celuilalt sot, daca va aflati in situatia in care unul dintre soti este in Romania. Daca amandoi sotii locuiesc in afara tarii, instanta competenta este, in mod obligatoriu, Judecatoria sectorului 5.

 Ce trebuie sa cunoasteti in aceasta situatie?

 Este foarte important sa detineti certificatul de casatorie in original. Daca v-ati casatorit in afara Romaniei, in mod obligatoriu casatoria va trebui recunoscuta si transcrisa si in Romania mai intai, dupa acest pas putand initia divortul in Romania.
Durata unui astfel de proces este in medie de 4-8 luni, dar, in functie de situatie, poate ajunge si la peste un an.

 Astept intrebarile dumneavoastra pe aceasta tema.
DIVORT CU CEI DIN STRAINATATE